Haljastus ja hooldus

• jääpurikatõrje
• katuste puhastamine lumest
• haljasalade hooldamine
• niitmine, trimmerdamine
• ehitustööd
• remonttööd
• puitpõrandate lihvimine
• siseviimistlus ja maalritööd